Autor gesystemFoto. Fotogalerie vytvořena před devíti roky.

Starý olivovník

Větve olivovníku 1

Větve olivovníku 2

Jablko na stromě

Stromořadí - grafika

Stromořadí - grafika - BW

Košatý strom

Piniový les pod horkým sluncem

Koruny stromů

Pinie

Koruny květů

Olivový sad

Olivový háj v podvečer

Stromy u Prášilského potoka

Stromy - grafika